Usługi

PROJKTY KONCEPCYJNE

Świadczymy usługi w zakresie analiz optymalnego wykorzystania terenu pod inwestycję, w tym: uzyskania warunków technicznych przyłączenia mediów, operatów środowiskowych.

 

PROJEKTY TECHNOLOGICZNE

Projektowanie specjalistycznych technologii dla działalności usługowej, produkcji spożywczej, przemysłowej i rolniczej itp.

 

PROJEKTY BUDOWLANE

Projektowanie wielobranżowe w zakresie wystarczającym do uzyskania decyzji o pozwolenie na budowę.

 

PROJEKTY WYKONAWCZE

Dokumentacje wykonawcze w wszystkich branżach, zawierające dodatkowo kosztorysy przedmiaru robót i warunki wykonania odbioru robót zgodnie z wymaganiami prawnymi.

 

PROJEKTY ADAPTACJI

Opracowanie wielobranżowe w zakresie umożliwiającym uzyskanie decyzji o pozwolenie na budowę

 

NADZORY AUTORSKIE

Pełnimy sumiennie nadzory autorskie we wszystkich branżach.